XN-1000 – מכשיר לספירת דם

פטור מס’ 2142
תחום מעבדות
נושא XN-1000 – מכשיר לספירת דם
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מכשיר זה היחיד המסוגל לתת מענה לספירת דם בנפח של 80 מיקרוליטר וכן ספירת תאים מנוזלי גוף.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 07/02/2024
ספק דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 23/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן