TRIAMCINOLONE 40MG/ML EYE INJ 1.1ML אמ"ר

פטור מס’ 1736
תחום תרופות
נושא TRIAMCINOLONE 40MG/ML EYE INJ 1.1ML אמ"ר
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל חומר איטום לעין המסייע במהלך פרוצדורות כירורגיות. בעל אישור אמ"ר.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 19/08/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 19/08/2020
ספק מדי מרקט
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 30/07/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן