SODIUM HYALURONATE 3% 0.85ML INJ

פטור מס’ 1952
תחום תרופות
נושא SODIUM HYALURONATE 3% 0.85ML INJ
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל תכשיר זה בעל הרכב יחודי להזרקה לעיניים המכיל ריכוזיות וצמיגיות במינון ייחודי.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/12/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 08/12/2022
ספק מדטכניקה
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 20/11/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן