NASOFIX – מדבקה לאף לקיבוע זונדה

פטור מס’ 1848
תחום צר"פ
נושא NASOFIX – מדבקה לאף לקיבוע זונדה
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מדבקה לאף סטרילית, היפואלרגנית, לקיבוע זונדה (NASOFIX).
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 01/03/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 01/03/2021
ספק י.גיל מדיקל
סוג פטור ביטול כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס בוטל
תאריך עדכון 09/02/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן