MAGNESIUM DIASPORAL 300MG

פטור מס’ 1889
תחום תרופות
נושא MAGNESIUM DIASPORAL 300MG
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל תוסף תזונה זה, מגנזיום בעל הרכב ייחודי המגיע בגרנולות לבליעה. המוצר נמס בפה, ללא צורך במים, התכשיר בעל ספיגה ויעילות מקסימליים מוכחים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/12/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 01/12/2021
ספק פארמה לוג'יק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 11/11/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן