MAGNESIUM DIASPORAL 300MG

פטור מס’ 2139
תחום תרופות
נושא MAGNESIUM DIASPORAL 300MG
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מגנזיום בעל הרכב ייחודי המגיע בגרנולות לבליעה שמכילות 300 מיליגרם מגנזיום ציטראט בשקית. הוא בעל שחרור איטי של 24 שעות. המוצר נמס בפה, ללא צורך במים, התכשיר בעל ספיגה ויעילות מקסימליים מוכחים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 05/02/2024
ספק פרמה מדיס
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 21/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן