KIWI – VACUM SYS VAC מכשיר ללידת ואקום

פטור מס’ 2023
תחום צר"פ
נושא KIWI – VACUM SYS VAC מכשיר ללידת ואקום
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מכשיר חד פעמי המיועד לטיפול בחדר לידה, לפרוצדורת ואקום באמצעות משאבה ידנית.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 01/05/2023
ספק מדיפז אספקה רפואית בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 04/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן