INSPIRE LABS מסכות הנשמה

פטור מס’ 1884
תחום צר"פ
נושא INSPIRE LABS מסכות הנשמה
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מסיכת הנשמה לא פולשנית המאפשרת מתן סיוע נשימתי תוך מזעור הפליטות האירוסוליות לחלל החדר, מתוצרת - INSPIRE LABS.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/10/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 20/10/2021
ספק INSPIRE LABS
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 30/09/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן