HEPARIN 100UN/ML 5ML SYRINGE של חברת מדי מרקט

פטור מס’ 1869
תחום תרופות
נושא HEPARIN 100UN/ML 5ML SYRINGE של חברת מדי מרקט
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל תכשיר ייחודי זה, המוכן להזרקת הפרין. תכשיר זה (אמ"ר) מיועד למניעה וטיפול בקרישי דם.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 05/07/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 05/07/2021
ספק מדי מרקט
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 15/06/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן