HEPARIN 100UN/ML 5ML SYRINGE אמ"ר

פטור מס’ 2074
תחום תרופות
נושא HEPARIN 100UN/ML 5ML SYRINGE אמ"ר
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל תכשיר ייחודי זה, המוכן להזרקת הפרין לשטיפת עירויים. תכשיר זה (אמ"ר) מיועד למניעה וטיפול בקרישי דם.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/08/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 16/08/2023
ספק מדי מרקט
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 27/07/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן