GUN BONE INJECTION – אקדח תוך גרמי לעצם

פטור מס’ 2150
תחום צר"פ
נושא GUN BONE INJECTION – אקדח תוך גרמי לעצם
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל הפריט - GUN BONE INJECTION NIO אקדח תוך גרמי לעצם למבוגר ולילד המאפשר הזלפת תרופות ונוזלים לחלל העצם, מדובר בפטנט של יצרן זה.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 13/02/2024
ספק ויס מד בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 29/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן