CUP W/ TUBING (VACCUM) מכשיר שמתחבר למכשיר ואקום נייד או על הקיר

פטור מס’ 2022
תחום צר"פ
נושא CUP W/ TUBING (VACCUM) מכשיר שמתחבר למכשיר ואקום נייד או על הקיר
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מכשיר חד פעמי המיועד לטיפול בחדר לידה, לפרוצדורת ואקום באמצעות חיבור למשאבת קיר או ניידת.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 01/05/2023
ספק מדיפז אספקה רפואית בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 04/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן