COOK CERVICAL BALLOON – קטטר חד פעמי עם מוליך

פטור מס’ 2176
תחום צר"פ
נושא COOK CERVICAL BALLOON – קטטר חד פעמי עם מוליך
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל קטטר יחודי זה, חד פעמי עם מוליך אשר משמש לצורך הרחבה מכנית של תעלת צוואר הרחם לפני זירוז לידה במועד בו צוואר הרחם שלילי לזירוז.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 03/05/2024
ספק גטר גרופ בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 11/04/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן