BIONECTEUR 3 POLYISOPRENE 896.038E – מערכת סגורה למתן תרופות לווריד

פטור מס’ 2144
תחום צר"פ
נושא BIONECTEUR 3 POLYISOPRENE 896.038E – מערכת סגורה למתן תרופות לווריד
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל הפריט BIONECTEUR 3 POLYISOPRENE 896.038E - מערכת סגורה למתן תרופות לווריד, המקיימת את כל הפרמטרים הבאים: *מערכת סגורה *מינימום שטח מת 0.02 *זרימה ישירה *ממברנה חצויה *יעיל ל-7 ימים או 360 חיבורים
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 07/02/2024
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 23/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן