BABY BOARD IV LIMB SUPPORT

פטור מס’ 2100
תחום צר"פ
נושא BABY BOARD IV LIMB SUPPORT
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל אביזר ייחודי זה לקיבוע IV , המותאם במיוחד לפגים, תינוקות וילדים לצורך קיבוע פרק כף יד, מרפק, עקב.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/12/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 22/11/2023
ספק גאמידה
סוג פטור ביטול כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס בוטל
תאריך עדכון 02/11/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן