AMNIOTIC HOOK – פוקען מי שפיר

פטור מס’ 1799
תחום צר"פ
נושא AMNIOTIC HOOK – פוקען מי שפיר
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד המשווק פוקען מי שפיר - AMNIOTIC HOOK, בעל אישור אמ"ר.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 09/02/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 09/02/2021
ספק קאליר
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 20/01/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן