ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשיר SYSMEX מדגם XN1000 המיוצגים על ידי הספק דובר למרכז הרפואי פוריה

פטור מס’ 2122
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשיר SYSMEX מדגם XN1000 המיוצגים על ידי הספק דובר למרכז הרפואי פוריה
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד המייצג והמשווק הבלעדי של היצרן: SYSMEX. ככל הידוע לתחום, דובר הוא הספק היחיד המספק ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשיר SYSMEX מדגם XN1000.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 03/01/2024
ספק דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 19/12/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן