ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשיר – LIPOSORBER, המיוצג ע"י הספק בפקס

פטור מס’ 2146
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשיר – LIPOSORBER, המיוצג ע"י הספק בפקס
נימוק מדובר בספק היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני ומתכלים מקוריים למכשיר LIPOSORBER. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 07/02/2024
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 23/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן