ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים של היצרן DAKO המיוצג ע'י הספק גאמידור

פטור מס’ 1981
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים של היצרן DAKO המיוצג ע'י הספק גאמידור
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק גאמידור דיאגנוסטיקה מייצג והמשווק הבלעדי של היצרן: Agilent Technologies (DAKO, היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרן זה. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/02/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 30/01/2023
ספק גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 10/01/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן