ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק פריגו

פטור מס’ 1727
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק פריגו
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק פריגו. (שם היצרנים: Sysmex, Advia, Rapidpoint, Advia, IMMULITE, Epoc, contour plus strip,Stago).
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 06/08/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 06/08/2020
ספק פריגו
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 19/07/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן