ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק אלדן

פטור מס’ 2166
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק אלדן
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק אלדן מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, Vizgen, Diagenode, Indical, NICHIREI BIOSCIENCES INC., Epredia (Richard Allen), Epredia (Shandon), Epredia (Menzel), ERMA, EUROSPITAL, FUJIFILM, GILES scintific BIoMIC, IMMUCOR Inc., Tosoh, SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED, RECIPE CHEMICALS + INSTRUMENTS G, SAVILLEX CORPORATION, TELEDYNE CETAC INSTRUMENTS. היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרנים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/04/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 05/04/2024
ספק אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 21/03/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן