ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק רניום

פטור מס’ 2130
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק רניום
נימוק הספק רניום מדיקל מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: Beckman coulter, Abbott poc, Leica, Helena, Analyticon, STAGO. ככל הידוע לתחום, מדובר בספק היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני למכונות ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 23/01/2024
ספק רניום ציוד למעבדות בחקר בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 09/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן