ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק דיאסורין

פטור מס’ 2129
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק דיאסורין
נימוק הספק דיאסורין מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: LIAISON, SIMPLEXA . ככל הידוע לתחום, מדובר בספק היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני למכונות ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 23/01/2024
ספק דיאסורין בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 09/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן