ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק אגנטק

פטור מס’ 2127
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק אגנטק
נימוק הספק אגנטק מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: TERMO FISHER, LECO, SHIMADZU, ADVANCED, GILSON, RADIOMETER, INSTRUMENTS, NIKON. ככל הידוע לתחום, אגנטק הוא הספק היחיד המספק ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 23/01/2024
ספק אגנטק בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 09/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן