ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק רוש

פטור מס’ 2112
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק רוש
נימוק הספק רוש מייצג והמשווק הבלעדי של היצרן: ROCHE. ככל הידוע לתחום, מדובר בספק היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני למכשירים ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרן זה. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 01/01/2024
ספק רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 17/12/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן