ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק סולטק אנליטיקס

פטור מס’ 2103
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק סולטק אנליטיקס
נימוק הספק סולטק אנליטיקס מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, Vizgen, Diagenode, Indical, NICHIREI BIOSCIENCES INC., Epredia (Richard Allen), Epredia (Shandon), Epredia (Menzel), ERMA, EUROSPITAL, FUJIFILM, GILES scintific BIoMIC, IMMUCOR Inc., Tosoh, SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED, RECIPE CHEMICALS + INSTRUMENTS G, SAVILLEX CORPORATION, TELEDYNE CETAC INSTRUMENTS. ככל הידוע לתחום, מדובר בספק היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני למכונות ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 11/12/2023
ספק סולטק אנליטיקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 21/11/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן