ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ

פטור מס’ 1991
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק אלדן ציוד רפואי הוא המייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, Vizgen, Diagenode, Indical, NICHIREI BIOSCIENCES INC., Epredia (Richard Allen), Epredia (Shandon), Epredia (Menzel), ERMA, EUROSPITAL, FUJIFILM, GILES scintific BIoMIC, IMMUCOR Inc., Tosoh, SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED, RECIPE CHEMICALS + INSTRUMENTS G, SAVILLEX CORPORATION, TELEDYNE CETAC INSTRUMENTS. היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרנים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/03/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 09/03/2023
ספק אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 19/02/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן