ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק מדטכניקה

פטור מס’ 1983
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק מדטכניקה
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק מדטכניקה מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: RADTAG , TOSOH, NOVA. היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרנים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 05/03/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 22/02/2023
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 02/02/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן