ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק רוש

פטור מס’ 1976
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים מהספק רוש
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק רוש מייצג והמשווק הבלעדי של היצרן: ROCHE. היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרן זה. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 23/01/2023
ספק רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 04/01/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן