ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק ע. לפידות

פטור מס’ 1967
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק ע. לפידות
נימוק הספק ע.לפידות מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים: BRUKER, MALDI-TOF ,MERLIN, FALCON Corning – DRUKER ,Becton, Dickinson. ככל הידוע לתחום, מדובר בספק היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני למכונות ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 16/01/2023
ספק ע.לפידות
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 28/12/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן