ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק אלמוג

פטור מס’ 1964
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק אלמוג
נימוק הספק י.א אלמוג דיאגנוסטיקה מייצג והמשווק הבלעדי של היצרנים:The Binding Site, Miltenyi, Inno train, Nepagene, Cytekbio, Virion serion, metasystems. ככל הידוע לתחום, הוא הספק היחיד המספק ריאגנטים, שירות טכני למכונות ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרנים אלו. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 12/01/2023
ספק י.א אלמוג דיאגנוסטיקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 26/12/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן