ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים ע'י הספק ביוראד

פטור מס’ 1957
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים ע'י הספק ביוראד
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק ביוראד ישראל הוא המייצג והמשווק הבלעדי של היצרן - BIO RAD. ככל הידוע לתחום, ביוראד ישראל הוא הספק היחיד המספק ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרן זה. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/01/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 25/12/2022
ספק ביוראד ישראל בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 05/12/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן