ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק מדטכניקה

פטור מס’ 1798
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים מיצרנים שונים המיוצגים על ידי הספק מדטכניקה
נימוק למיטב ידיעתנו, הספק מדטכניקה הוא המשווק הבלעדי של היצרנים המפורטים להלן לעניין ריאגנטים ומתכלים מקוריים של כל אחד מהיצרנים כמפורט להלן: RADTAG , TOSOH, NOVA.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 08/02/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 08/02/2021
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 19/01/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן