ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים המיוצגים על ידי הספק ביוראד ישראל

פטור מס’ 1777
תחום מעבדות
נושא ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים המיוצגים על ידי הספק ביוראד ישראל
נימוק למיטב ידיעתנו הספק ביוראד ישראל מייצג והמשווק הבלעדי של היצרן: BIO RAD. ככל הידוע לתחום, ביוראד ישראל הוא הספק היחיד המספק ריאגנטים ומתכלים מקוריים למכשירים שונים של יצרן זה.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 27/12/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 28/12/2020
ספק ביוראד ישראל
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 08/12/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן