קיטים למיקרוביולוגיה

פטור מס’ 1890
תחום מעבדות
נושא קיטים למיקרוביולוגיה
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל קיטים אלו, היחידים בעלי לפחות שבעה פתוגנים במבחנה אחת.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/12/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 01/12/2021
ספק מעבדות חי
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 11/11/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן