קיטים למיקרוביולוגיה

פטור מס’ 2099
תחום מעבדות
נושא קיטים למיקרוביולוגיה
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל קיטים יחודיים אלו, היחידים בעלי לפחות שבעה פתוגנים במבחנה אחת.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/12/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 22/11/2023
ספק מעבדות חי
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 02/11/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן