פריטי קצה מקוריים למוניטור INFINITY KAPPA, מתוצרת – DRAGER

פטור מס’ 1849
תחום צר"פ
נושא פריטי קצה מקוריים למוניטור INFINITY KAPPA, מתוצרת – DRAGER
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל פריטי קצה מקוריים למוניטור INFINITY KAPPA, מתוצרת - DRAGER.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 01/03/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 01/03/2021
ספק עמוס גזית
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 09/02/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן