עמדת שטיפה נוספת למערכת CMA הקיימת למכון הגנטי בבי"ח נהריה

פטור מס’ 1930
תחום מעבדות
נושא עמדת שטיפה נוספת למערכת CMA הקיימת למכון הגנטי בבי"ח נהריה
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מכשיר מכונת השטיפה שהינה חלק אינטגרלי ממערכת בדיקת שבב גנטי לזיהוי חסרים ותוספות בגנום. כיום המערכת הקיימת כוללת בנוסף לעמדת שטיפה גם תנור היברידיזציה, סורק ומחשב ייחודי. זוהי מערכת סגורה עם מכשור ותוכנה ייעודיים המצריכה לעבודה בה ריאגנטים, בופרים ושבבים גנטיים (קיט הכולל את כל הנ"ל). עקב עלייה במספר הבדיקות יש צורך לביה"ח להוספת תחנת שטיפה נוספת למערכת הקיימת.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/08/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 11/08/2022
ספק אחים אייזנברג
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 24/07/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן