מתכלים מקוריים למשאבת עירוי G500

פטור מס’ 2089
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למשאבת עירוי G500
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל במתכלים מקוריים למשאבת עירוי דגם G500 -, מתוצרת סמיטס מדיקל.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/10/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 21/09/2023
ספק עמוס גזית בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 03/09/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן