מתכלים מקוריים למנשם פגים מדגם 5000 ומנשם פגים 6000

פטור מס’ 2045
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למנשם פגים מדגם 5000 ומנשם פגים 6000
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למנשם פגים מדגם 5000 ומנשם פגים 6000 , של SLE.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 23/05/2023
ספק טבע מדיקל בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 03/05/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן