מתכלים מקוריים למכשיר NObreath

פטור מס’ 2097
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר NObreath
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר NObreath , מתוצרת - Bedfont Scientific Ltd. ככל הידוע לתחום, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/12/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 22/11/2023
ספק תרום יישום טכנולוגיות בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 02/11/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן