מתכלים מקוריים למכשיר INVOS, מתוצרת קובידיאן

פטור מס’ 2020
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר INVOS, מתוצרת קובידיאן
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר INVOS למדידת סאטורציה מוחית בזמן הרדמה, מתוצרת קובידיאן. למיטב ידיעתנו, אין חלופות למתכלים של מכשירי היצרן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 01/05/2023
ספק מדטרוניק טריידינג בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 04/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן