מתכלים מקוריים למכשיר INTRATEMP FLUID WARMING

פטור מס’ 2041
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר INTRATEMP FLUID WARMING
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכליים מקוריים למכשיר INTRATEMP FLUID WARMING, מתוצרת ECOLAB MICROTEC.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 17/05/2023
ספק ש.שיווק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 27/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן