מתכלים מקוריים למכשיר HOT LINE

פטור מס’ 2080
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר HOT LINE
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים ייחודיים למכשיר עירוי HOT LINE, מתוצרת - SMITHS HEALTHCAR.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/09/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 31/08/2023
ספק עמוס גזית בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 14/08/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן