מתכלים מקוריים למכשיר cfx96 לבדיקת PCR

פטור מס’ 1928
תחום מעבדות
נושא מתכלים מקוריים למכשיר cfx96 לבדיקת PCR
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים (קיטים ייחודיים לבדיקת PCR) של מכשיר cfx96.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/08/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 08/08/2022
ספק מעבדות חי
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 19/07/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן