מתכלים מקוריים למכשיר AIRVO PT101

פטור מס’ 2003
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר AIRVO PT101
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר AIRVO PT101, מכשיר לתמיכה נשימתית עשירה בחמצן ולחות, מתוצרת - FISHER & PAYKEL.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/03/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 16/03/2023
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 27/02/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן