מתכלים מקוריים למכשיר AIRVO PT101 – מכשיר לתמיכה נשימתית עשירה בחמצן ולחות. מתוצרת – FISHER & PAYKEL

פטור מס’ 2183
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר AIRVO PT101 – מכשיר לתמיכה נשימתית עשירה בחמצן ולחות. מתוצרת – FISHER & PAYKEL
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר - AIRVO PT101 - מכשיר לתמיכה נשימתית עשירה בחמצן ולחות. מתוצרת - FISHER & PAYKEL.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 08/05/2024
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 16/04/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן