מתכלים מקוריים למכשיר AERONOX

פטור מס’ 2008
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר AERONOX
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר AERONOX, מתוצרת International Biomedical.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/04/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 03/04/2023
ספק סיסטמדיק בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 14/03/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן