מתכלים מקוריים למכשיר AERONOX

פטור מס’ 1805
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר AERONOX
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר - AERONOX, מתוצרת - International Biomedical.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 10/02/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 10/02/2021
ספק סיסטמדיק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 21/01/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן