מתכלים מקוריים למכשיר AERONOX – מערכת לאספקת תחמוצות חנקן

פטור מס’ 2186
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר AERONOX – מערכת לאספקת תחמוצות חנקן
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר - AERONOX - מערכת לאספקת תחמוצות חנקן, מתוצרת - International Biomedical.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 10/05/2024
ספק סיסטמדיק בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 18/04/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן